Tuần Lâm Húy Nhật Tôn Sư Cố Đại Lão Ni Trưởng Thích Đàm Nhuần - Phật Giáo Hưng Yên - PHẬT GIÁO VIỆT NAM
22:55 +07 Thứ hai, 16/05/2022

Tuần Lâm Húy Nhật Tôn Sư Cố Đại Lão Ni Trưởng Thích Đàm Nhuần

Thứ bảy - 20/10/2018 22:16
Tuần Lâm Húy Nhật Tôn Sư   Cố Đại Lão Ni Trưởng Thích Đàm Nhuần

Tuần Lâm Húy Nhật Tôn Sư Cố Đại Lão Ni Trưởng Thích Đàm Nhuần

(PGHY) - Ni trưởng đã nỗ lực không ngừng trong công cuộc xiển dương đạo pháp. Thuận thế vô thường, Ni trưởng đã xả báo Thân an tường, thâu thần thị tịch quẩy gót về Tây Phương vào hồi 13h 15 phút, ngày 11 tháng 9 năm Đinh Dậu, trụ thế 94 tuổi, giới nạp 72 năm!
 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi
Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Năm tháng phù du diệt kiếp người,
cuộc đời Như thể áng Mây trôi,
Buông tay mộng huyễn về theo Phật,
chín phẩm đài Sen toả sáng ngời,

 
      Ngày 11 tháng 9 năm Mậu Tuất ( 19/11/2018), Nhân Tuần Lâm Húy Nhật Tôn Sư  cố Ni Trưởng Thích Đàm Nhuần, Hàng Pháp Tử, Pháp Tôn, Môn Đồ Pháp Quyến, Hiếu Quyến Cùng Toàn Thể Phật Tử Tổ Đình Đền Xá Thiết Nghĩ :
Ân Giáo Dưỡng Một Đời Nên Tuệ Mệnh
Nghĩa Ân Sư Muôn Kiếp Khó Báo Đền
        Đã cảm Thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni ở các Tổ Đình Tự Viện Quang Lâm Tổ Đình Đền Xá ( Thiên Đế Tự ), Thiết Lập Đàn Tràng, Tuyên Kinh, Lễ Phật, Niệm Phật Cầu Nguyện Cố Giác Linh Ni Trưởng Cùng Chư Tôn Giác Linh Cao Đăng Phật Quốc, Thế Giới Hòa Bình Nhân Dân An Lạc, Pháp Giới Chúng Sinh Đồng Thành Phật Đạo!
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh! 
       Cố Đại lão NT.Thích Đàm Nhuần - Nguyên UV BTS Phật giáo tỉnh Hải Hưng, nguyên UV BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên, nguyên Trưởng Ban Đại diện Phật giáo huyện Kim Thi, nguyên Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Ân Thi, nguyên Ủy viên UB MTTQVN tỉnh Hải Hưng - Hưng Yên, Đại biểu HĐND huyện Kim Thi - Ân Thi, v.v..

Ni trưởng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nho học, có truyền thống yêu nước lại chính tín Phật pháp, do đó Ni trưởng có căn lành với Tam Bảo, từ thuở thiếu thời đã thường xuyên theo mẹ đến chùa làng lễ Phật, chấp tác. Sau khi thân phụ qua đời người đã thấy được lẽ vô thường qua lời kinh tiếng kệ, sớm giác ngộ Phật pháp một lòng báo đáp song thân, với chí nguyện thoát trần, người quyết chí xuất gia.
 
Năm 16 tuổi, người đã tự mình tìm đến chùa Kênh, huyện Duy Tiên chấp tác ở đó, qua lại chấp tác ở chùa Bút Thượng tỉnh Hà Nam. Duyên lành hội đủ, người gặp được sư Tổ Thích Đàm Xuân tiếp nhận làm đệ tử, cho xuất gia tu học tại Tổ đình Đền Xá, thôn Cẩm La, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, thuộc sơn môn Đa Bảo, nơi đây là điểm an cư kết hạ của 3 tỉnh Hải Hưng, Hà Nam, Hà Tây. Năm 17 tuổi, Ni trưởng được nghiệp sự làm lễ hạ đao thế pháp, đến năm 1943 người được truyền thụ Sa Di Ni giới tại chùa Bút Thượng tỉnh Hà Nam. Năm 1945, người được đăng đàn thụ giới cụ túc tại Tổ đình Đền Xá. Từ đây người dự vào hàng Tăng Bảo, cùng các huynh đệ chăm lo Phật sự, xiển dương chính pháp, vun bồi chốn Tổ đình ngày một hưng long.
 
Với đức hạnh khiêm cung, nghiêm trì giới luật nối dòng mạng mạch Phật pháp, người đã tiếp Tăng, độ Ni chúng được 11 pháp tử, 17 pháp môn và hàng ngàn Phật tử. Năm 2002 T.Ư GHPGVN tấn phong hàng giáo phẩm Ni trưởng, kể từ đây Ni trưởng được Tăng chúng cung thỉnh làm Hòa thượng đàn đầu các giới đàn Ni do Tỉnh hội Phật giáo Hưng Yên tổ chức, người đã được GHPGVN tỉnh Hưng Yên trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Gần 100 năm sống giữa hai thế kỷ, Ni trưởng đã đóng góp sức mình cho Đạo pháp - Dân tộc. Đồng thời là tấm gương sáng, là cây thạch trụ cho hàng xuất gia và tại gia.

Trong suốt quá trình xuất gia và hành đạo, Ni trưởng đã nỗ lực không ngừng trong công cuộc xiển dương đạo pháp. Thuận thế vô thường, Ni trưởng đã xả báo an tường, thâu thần thị tịch quẩy gót về Tây Phương vào hồi 13h 15 phút, ngày 11 tháng 9 năm Đinh Dậu, trụ thế 94 tuổi, giới nạp 72 năm, để lại niềm kính tiếc cho môn đồ pháp quyến và những người hữu duyên thân cận.

  
Lời Cảm Tạ Tri Ân!
(Tang Lễ Cố Đại Lão ni Trưởng Thích Đàm Nhuần
viện Chủ Tổ Đình, Chùa Đền xá. Tân viên Tịch )

 
     Chúng con hàng pháp tử, pháp tôn, môn đồ pháp quyến, hiếu quyến, Cán bộ và Nhân dân phật tử xã Cẩm Ninh, thành kinh tri ân công đức và cảm Tạ !

       Chư Tôn Đức Tăng Già, trong và ngoài nước, HĐCM, HĐ TS TW GHPGVN, BTS PGVN Tỉnh Hưng yên, BTS PGVN Tỉnh Hải Dương, BTS PGVN Tỉnh Hà Nam, BTS PGVN TP Hà Nội, BTS PGVN TP.HCM, Tổ Đình Đa Bảo, Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm Miền Nam, Tổ đình Đào Xuyên, Phân ban Ni Giới TW, Phân ban Ni Giới Phía bắc, phân Ban Ni Giới Tỉnh Hưng Yên, chư Tôn Đức Tăng Ni Tỉnh Hưng Yên, chư Ni tại Ni Viện Phước Long (Miền Nam) và các Tỉnh Thành lân cận, Chư Quý Ngài đã hoan hỷ, thương sót chúng con và niệm Tình Pháp Lữ đã Chấn Tích Quang Lâm Về chốn Tổ Đình Chùa Đền Xá, chỉ đạo, giúp đỡ, công việc Tang Lễ Của Thầy Chúng con, đồng Thời, Tụng Kinh niệm chú, phúng viếng tiễn đưa và Cầu nguyện cho giác linh Thầy của chúng con được Cao Đăng Phật quốc,

Trong lúc Tang Lễ bối rối, chúng con có rất nhiều thiếu sót, chúng con xin thành kính đê đầu đỉnh lễ sám hối Quý Tôn Đức Tăng Già Từ Bi Lượng Thứ cho môn đồ pháp quyến chúng con, được ân chiêm công đức, Nam Mô Cầu sám hối bồ tát Ma ha tát tác Đại chứng Minh !!!


     Chúng tôi cũng xin tri ân và cảm ơn, Tới các cơ quan ban ngành đoàn thể , Tỉnh Hưng Yên, Huyện Ân Thi, xã Cẩm Ninh, và các ban ngành sở Tại, quý tín đồ Phật tử Nam nữ gần xa, bà con cô bác họ hàng nội ngoại, Tứ ân phụ mẫu của chúng tôi và thân quyến, Hiếu quyến, dòng họ Nguyễn tộc tại Nam Định, đã quan tâm giúp đỡ các công việc Tang Lễ Thầy của chúng tôi và phúng viếng tiễn đưa cố giác Linh Thầy của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, Tại vườn Tháp chùa Đền xá, trong khi tang lễ có rất nhiều thiếu sót kinh Xin chư quy vị Niệm tình bỏ qua và cũng xin tri ân công đức và cảm ơn các y bác sĩ bệnh viện đa khoa, khoa ngoại, tỉnh Hưng Yên, và chân quý nhất là gđ bác sỹ Phạm Trịnh Phương, Trần Thị Vân Anh, đã Chăm sóc chữa bệnh, cho Thầy của chúng tôi trong suốt mấy năm Lâm bệnh, không quản ngày đêm khuya sớm, Tốn phí tiền thuốc, khi cụ cần là kịp thời cứu chữa và Chăm sóc, để Thầy của Chúng tôi được bớt đau và khỏe mạnh, Xin cảm ơn rất nhiều và cầu nguyện Hồng ân tam Bảo luôn gia trì cho gđ được như Ý sở nguyện, Nam mô hoan hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát tác Đại chứng Minh!

 


Thật là mười sáu trăng tròn quyết chí xuất gia
Trí cả vững bền càn khôn không đổi
Tiếp nối tiền nhân truyền dương Giáo pháp
Bước cùng dân tộc trọn tình tăng thân

 
Quẩy gót về Tây chốn nghỉ ngơi
Hạc vàng cất cánh Nhạn lưng trời
Huyễn thân bỏ lại nơi trần thế
Kẻ ở người đi luống ngậm ngùi!

 
 
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 
 

BTT PG HY (Ban Truyền Thông GHPGVN Tỉnh Hưng Yên)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
TT. Thích Thanh Hiện

PHÁP ÂM MỚI NHẤT

PHẬT PHÁP VI DIỆU


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Các ban ngành  |  Chùa Hưng Yên  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống - văn hóa  |  Từ thiện  |  Liên hệ |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cơ quan ngôn luận của GHPGVN tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: Chùa Phố - 43 Trưng Trắc - TP.Hưng Yên, Điện thoại: 032.1386.2887
Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phatgiaohungyen.Vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này