GHPGVN thăm hỏi các chiến sỹ bị thương trong vụ rơi máy bay Mi 171 - Phật Giáo Hưng Yên - PHẬT GIÁO VIỆT NAM