Ý Nghĩa Lễ Khai Giảng Lớp Đào Tạo Cao Cấp Giảng Sư Khu Vực Phía Bắc Niên Khóa (2018 – 2021), - Phật Giáo Hưng Yên - PHẬT GIÁO VIỆT NAM
16:12 +07 Thứ tư, 18/05/2022

Ý Nghĩa Lễ Khai Giảng Lớp Đào Tạo Cao Cấp Giảng Sư Khu Vực Phía Bắc Niên Khóa (2018 – 2021),

Thứ năm - 25/10/2018 21:26
Ý Nghĩa Lễ  Khai Giảng Lớp Đào Tạo Cao Cấp Giảng Sư Khu Vực Phía Bắc Niên Khóa (2018 – 2021),

Ý Nghĩa Lễ Khai Giảng Lớp Đào Tạo Cao Cấp Giảng Sư Khu Vực Phía Bắc Niên Khóa (2018 – 2021),

(PGHY) - Từ Ngàn xưa đến ngày nay công tác hoằng pháp vô cùng quan trọng nhằm đền đáp công ơn của đức Phật, theo chủ chương của Giáo Hội: Hoằng Dương Chính Pháp Lợi Lạc Quần Sinh Tốt Đời Đẹp Đạo từ khi thành lập GHPGVN,
 
     
 
       
 
Báo Phật Ân Đức thực hiện  hoài bão của Mười Phương Chư Phật, cũng là Tôn chỉ Mục đích của GHPGVN, Mang Giáo Pháp của Đức Phật truyền bá khắp muôn nơi, cho mọi người khi nghe chính Pháp đời sống  nhân sinh  được An Lạc, Hạnh Phúc cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội, Hoằng Pháp là một đóa hoa trí tuệ của Như Lai để thức tỉnh con người vượt khỏi những khúc quanh co trong thế giới nội tâm đang đối mặt với giông tố cuộc đời, Hoằng Dương Chính Pháp lợi lạc chúng sinh, luôn luôn được coi trọng là một nhiệm vụ chủ đạo then chốt của GHPGVN trong nước và ngoài nước, Chính vì vậy, Việc Triển Khai Đào Tạo Lớp Giảng Sư Tại Khu Vực Phía Bắc Là Phật Sự Trọng Yếu,
 
 
         Đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ Phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng, có nhiều nền văn hóa khác nhau, điều này có ảnh hưởng ít nhiều và phức tạp đến với người dân tin theo Phật Giáo, đây là một thách thức không nhỏ, đối với Ngành Hoằng Pháp, mà trong đó vai trò sứ mệnh của các vị Giảng sư là Vô cùng Quan trọng, nhất là trong thời đại thông tin bùng nổ trên mạng xã hội, với thời đại công nghiệp 4.0,

 

 
       Ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ cũng có nói: “ Thật vui khi hôm nay GHPGVN tổ chức Lớp Đào tạo Hoằng Pháp Viên Giảng Sư Phía Bắc, Thưa các vị giảng sư Phật giáo tương lai, Phật giáo là một Tôn giáo được xếp trong đội ngũ của “ Tư Duy Vật Biện Chứng” Không xếp Phật giáo vào duy tâm, chính vì thế các vị giảng sư Hãy làm rõ vai trò và trọng trách của Phật giáo trong đời sống Xã hội bằng sự hiểu biết và tận hiến của mình trong Đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc, các tôn giáo khác là thụ động xin và cho, Riêng Phật giáo đức Phật không cho ai cái gì và xin cũng không được, Phật giáo là chủ động đi theo con đường Đức Phật đã chỉ ra, chính vì lẽ đó những vị giảng sư hãy nói tiếng nói đó với tín đồ Phật giáo và cộng đồng xã hội, tất cả mọi người hiểu về đạo Phật mà cống hiến cho xã hội, rất mong các vị giảng sư tương lai làm được điều đó!
Hoằng pháp không gần không xa, mà chỉ cần mở mắt lắng tai nghe để tiếp nhận và thực hành cái đẹp, cái hay vô tận của bốn chữ: Từ Bi, Hỷ Xả, đã có sẵn bên trong mồi người mà đức Phật thường hay nhắc,”

 

 
     HT. Thích Thanh Giác nói về bối cảnh: “ Những năm gần đây công tác Hoằng pháp có nhiều duyên Phát triển nhưng đối mặt không ít những thách thức và tồn tại, Đặc biệt là đội ngũ giảng sư của Khu Vực Phía Bắc, từ khi thành lập GHPGVN đến nay khu vực phía bắc chưa mở được lớp đào tạo giảng sư quy mô nào, mà chỉ có một số khóa bồi dưỡng kinh nghiệm hoằng pháp cấp khu vực, Mặc dù các chư tôn đức Tăng ni đã tốt nghiệp các trường Phật học nhưng Thiếu và yếu về kỹ năng công tác hoằng pháp và thuyết trình và đặc biệt là công tác tổ chức sự kiện, kỹ năng giao tiếp ứng xử sư phạm hoằng pháp, từ thực tế đó dẫn đến có một số lượng các vị Tăng Ni đông đảo nhưng đội ngũ giảng sư lại thiếu hụt trầm trọng, đặc biệt là các vị giảng sư đạt tiêu chuẩn không có nhiều, chính vì vậy chất lượng Hoằng Pháp bị ảnh hưởng và thiếu hiệu quả .v.v…”
 

 

   Chính vì vậy, Ban Hoằng Pháp Trung Ương, Phân Ban Đào Tạo Giảng Sư TƯ, được sự chấp thuận của TƯ GHPGVN nhiệm kỳ 8, BTS-SNV TP.Hà Nội đã Long Trọng Tổ Chức Lễ Khai Giảng Lớp Đào Tạo Giảng Sư Hoằng Pháp Viên Khu Vực Phía Bắc trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, vô cùng hoan hỷ, dưới sự Chứng Minh của Mười Phương Chư tôn Đức, Sự Hiện diện của các cấp chính quyền, ban bảo trợ, sự thân thiện của quý Nam Nữ Phật tử, chứng minh và chúc mừng  cho Phật sự trọng đại này được thành tựu viên mãn!
 

      Với mục đích của khóa học này Đào tạo những vị xuất gia có tâm nguyện là một vị giảng sư hoằng pháp Thành các Vị Giảng Sư có tâm đức – Thân Giáo, Khẩu Giáo, Ý Giáo, Tri thức Phật giáo cao – Văn Tư Tu, có kỹ năng hoằng pháp tốt, đủ điều kiện gánh vác sứ mệnh hoằng pháp của GHPGVN, tham gia công tác hoằng pháp trong thời đại mới với tinh thần nhập thế, dấn thân quán chiếu khổ đau của chúng sinh và có hoài bão với lý tưởng cao cả truyền trì tuyên dương chính pháp, duy trì mạng mạch Phật pháp, truyền tải giáo lý đến mọi tầng lớp quần chúng, nhân dân, Phật tử, tín đồ, khiến cho Phật pháp được trường tồn lan tỏa, đem hạnh phúc bình an đến mọi người,
 
        HT. Thích Thiện Nhơn có dạy: “ Đầu kinh Pháp Hoa nói “Đức Thế Tôn ra đời là vì một đại sự nhân duyên”, tức một việc lớn, một nhân duyên lớn. Nhân duyên lớn đó là muốn khai thị ngộ nhập cho chúng sanh. Tức mở bày chỉ ra cho chúng sanh nhận được, thể nhập được tri kiến Phật của chính mình. Đó là lý do chánh yếu của chư Phật thị hiện ra nơi đời.
Từ Ngàn xưa đến ngày nay công tác hoằng pháp vô cùng quan trọng nhằm đền đáp công ơn của đức Phật, theo chủ chương của Giáo Hội: Hoằng Dương Chính Pháp Lợi Lạc Quần Sinh Tốt Đời Đẹp Đạo từ khi thành lập GHPGVN, trong đó Ban Hoằng Pháp tức là thể hiện trách nhiệm của mình trong phạm vi triển khai những cái gì đã học trở thành hiện thực, đức Phật dạy: Muốn thành tựu một vị giảng sư thì phải đầy đủ Bốn pháp Vô ngại, một là pháp vô ngại, hai là ý nghĩa vô ngại, ba là ngôn ngữ vô ngại, bốn là thành tựu cái vui thuyết pháp, cái thứ 4 là quả của 3 cái trước, cho nên muốn trở thành vị giảng sư phải trải qua khóa đào tạo chuyên biệt, dầu cho đã học đỗ cao đẳng cử nhân tiến sĩ nhưng nhiều khi vẫn giảng không đúng với chính pháp lợi lạc cho Nhân Thiên muôn loài v.v….”


 

 
                HT. Thích Trí Quảng có giảng dạy kinh Pháp Hoa:
“ Phẩm Pháp sư đưa ra ý quan trọng: vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai,
Nhà Như Lai là tâm từ bi, Từ tâm tam muội là đến với người, mang niềm vui cho họ, không vì ta hay vì mục đích khác, Hành đạo và thuyết pháp theo tinh thần này mới không bị thọ quả báo,
Điều kiện thứ hai mà nhà truyền giáo cần có là tâm nhu hòa, nhẫn nhục được ví như áo Như Lai, Luyện tính nhu là sẵn lòng mềm mỏng với người, người càng sân hận, ta càng trải tâm từ tiếp đón, Luyện tập tánh nhu hòa bằng cách đặt mình vào hoàn cảnh người và dùng trí khôn theo Phật để giải quyết việc khó của người, Còn thuyết pháp nói những điều không dính líu gì đến cuộc sống thì không mấy tác dụng.
Điều thứ ba là ngồi tòa Như Lai vì biết các pháp trong thế giới sinh diệt như mộng huyễn bào ảnh, Mọi vật đều hoàn không, không có gì tồn tại mãi và ta nhắm mắt lìa đời cũng không đem theo được cái gì, Ý thức như vậy, chúng ta không bận tâm với nó, tất nhiên cũng không tham đắm nó, nên chẳng xảy ra vấn đề gì phải đối phó, Nếu chúng ta còn kẹt pháp hữu vi, mà không bảo vệ được điều mình thích thì phiền não nhân đó phát sinh và gây phiền phức với người,
Thành tựu được ba đức tính quan trọng: tâm đại từ bi, tâm nhu hòa nhẫn nhục và an trụ pháp Không thì Đức Phật cho biết rằng dù pháp sư ở chỗ vắng, Ngài cũng sai hóa nhân đến nghe thuyết pháp và cùng tu hành với pháp sư, không chống đối. Nếu có người muốn hại pháp sư, Đức Phật sẽ khiến bát bộ Thiên long che chở, bảo vệ, Và ai gần gũi pháp sư cũng được an lạc.
Nối gót theo Đức Phật, phải rèn luyện ta thành điểm tựa của  người; xã hội bất an thì ta là người có khả năng mang an lành đến cho người, thay Phật giáo hóa chúng hữu tình. Dù Đức Phật không hiện hữu trên cuộc đời, nhưng có pháp sư thành tựu tinh thần cao thượng như vậy, làm lợi ích cho người, coi như Đức Phật vẫn hiện thân ở đời.” 

 
Cuối cùng xin trích vài vần thơ của Hòa Thượng Thích Tấn Đạt!

Hoằng Pháp Vi Gia Vụ - Lợi Sinh Vi Bản Hoài
Mặc Áo Như Lai – Nghìn Đời Đâu Có Dễ
Nguyện Nhận Lãnh Trách Nhiệm
Tác Như Lai Xứ - Hành Như Lai Sự
Giữ Tâm Lành Giáo Hóa Chúng Sinh
Chớ Quên Chân Tính Thiện Lành
Hoằng Dương Chính Pháp Tịnh Thanh Một Đời
Mong Các Hoằng Pháp Viên
Chọn Truyền Chính Pháp Hết Ưu Phiền
Tâm Tâm Niệm Niệm Theo Lời Phật
Quyết Chí Truyền Trao Khắp Tam Thiên!

Một số hình ảnh đã ghi nhận trong Lễ Khai Giảng:NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
TÁC ĐẠI CHỨNG MINH 


 

 

BTT-GHPGVN HƯNG YÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
TT. Thích Thanh Hiện

PHÁP ÂM MỚI NHẤT

PHẬT PHÁP VI DIỆU


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Các ban ngành  |  Chùa Hưng Yên  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống - văn hóa  |  Từ thiện  |  Liên hệ |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cơ quan ngôn luận của GHPGVN tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: Chùa Phố - 43 Trưng Trắc - TP.Hưng Yên, Điện thoại: 032.1386.2887
Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phatgiaohungyen.Vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này